پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

poster1 martyrdom2 imam sadiq1 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq2 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

تصویرهای شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq3 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq4 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

پوستر شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq5 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq6 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

تصاویر شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq7 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq8 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

کارت پستال شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq9 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq10 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

تصویرهای شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq11 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq12 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

تصویرهای شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq13 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)
poster1 martyrdom2 imam sadiq14 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

پوستر شهادت امام جعفر صادق

poster1 martyrdom2 imam sadiq15 پوسترهای شهادت امام جعفر صادق (ع)

تصاویر شهادت امام جعفر صادق

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته

بیشتر بخوانید:  پوسترهای آغاز سال تحصیلی

مطلب پیشنهادی

تصاویر شهادت امام جعفر صادق (ع) – سری سوم

همان که غربتش از قبر خاکى ‏اش پیداست امام صادق شیعه سلاله زهراست ز بسکه …